De tarieven

Het tarief is € 85,- per kind- en jongerensessie of oudergesprek (50 minuten). Voor gezinssessies is het tarief € 97,- per sessie (50 minuten). Deze tarieven zijn van toepassing op diegenen die zelf betalen.

Annulering

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd om niet in rekening te worden gebracht. 

Inhoud

Volledige vergoeding

Om voor deze hulp in aanmerking te komen is verwijzing nodig van een huisarts/POH, schoolarts, kinderarts of het wijkteam van de gemeente.

Voor jeugdhulp-product Behandeling, Jeugd- en Opvoedhulp in de gemeenten:

Voor reguliere begeleiding jeugd, specialistische begeleiding jeugd, reguliere begeleiding wmo (volwassenen) en specialistische begeleiding wmo (volwassenen) in de gemeenten:

Zorgverzekeraar

Wanneer je de therapie zelf betaald kun je de facturen indienen bij je zorgverzekeraar. De kosten kunnen vergoed worden vanuit het aanvullend pakket. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Ik adviseer dan ook om te informeren bij je eigen zorgverzekeraar welke vergoedingen zij hanteren. 

Belastingaangifte

De kosten die je niet vergoed krijgt vallen onder de aftrekpost “specifieke zorgkosten” en kun je opgeven bij het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Overig

Afspraak annuleren

Indien je verhinderd bent voor een afspraak, dien je dat tenminste 24 uur van tevoren door te geven via email, app of telefoon. Je kunt ook een voicemail achterlaten. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal deze in rekening worden gebracht bij ouders.

Veer voor kind en gezin factureert rechtstreeks aan ouders wanneer de geleverde zorg niet vergoed wordt, en zij dienen zorg te dragen voor de betaling van de factuur. Veer voor kind en gezin draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door derden.

Klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent, ga ik daar natuurlijk graag over in gesprek. Maar ook kun je terecht bij een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.

Ik ben als therapeut geregistreerd bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Wanneer je een klacht hebt en we komen er samen niet uit, dan kunt je contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. Zij gaan met jou kijken welke vervolgstappen je kunt ondernemen.

In mijn praktijk ligt een folder van de SCAG met meer informatie over dit onderwerp.