Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Veer voor kind en gezin is aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Integraal Therapeuten, VIT. De lidcode is 870.22.A. Informatie kunt u terugvinden op www.vit-therapeuten.nl.
 2. De therapeut handelt volgens de richtlijnen die zijn opgesteld in de beroepscode van het VIT en de RBCZ.
 3. Mochten er klachten zijn, dan is het advies deze eerst te bespreken met de therapeut om er samen uit te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke geschillencommissie SCAG. Informatie kunt u vinden op www.scag.nl.


De behandeling

 1. Veranderwensen van ouders en kind vormen de basis voor het opstellen van doelstellingen voor het therapietraject. De doelstellingen worden vastgelegd in de behandelovereenkomst.
 2. Door regelmatige gesprekken worden de doelstellingen geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Hierdoor zijn ouders, kind en therapeut samen op weg naar de doelstellingen.
 3. Sessies duren 50 minuten en vinden op regelmatige basis plaats. De regelmaat wordt afgestemd in overleg. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn in de therapie, waardoor de kwaliteit van het traject gewaarborgd wordt.
 4. Bij de afsluiting van een traject vindt een evaluatiegesprek plaats om samen het traject te evalueren en vervolgadviezen te bespreken.
 5. Beide ouders met wettelijk gezag en kinderen boven de 12 jaar oud moeten schriftelijk toestemming geven voor het starten van een therapietraject. Kinderen vanaf 17 jaar oud mogen zelfstandig toestemming geven voor het starten van een traject.
 6. De afspraken vinden plaats in de praktijkruimte.


De therapeut

 1. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig om met het therapiedossier. De therapeut vraagt toestemming aan ouders en kinderen boven de 12 jaar oud om informatie op te vragen of te delen met andere zorgverleners als dit nodig is.
 2. Wanneer de therapeut vermoed dat het kind in zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd, door bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging, dan is de therapeut verplicht dit bespreekbaar te maken met het kind en de ouders. Tevens heeft de therapie een meldplicht als er vermoedens zijn van fysieke of emotionele bedreiging. Informatie hierover kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode.


Kosten

 1. De kosten van een afspraak bedraagt € 85,00 – € 95,00. Deze dienst is vrijgesteld van Btw.
 2. Ouders ontvangen aan het begin van iedere maand een factuur met daarop de afspraken en het factuurbedrag.
 3. Jongeren vanaf 17 jaar ontvangen het factuur zelf.
 4. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Dit dient vooraf duidelijk gecommuniceerd te worden met de cliënten.
 5. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het informeren bij de zorgverzekering voor eventuele mogelijkheden tot vergoeding. Op het factuur staat de benodigde informatie hiervoor: de beroepsvereniging waarbij de praktijk is aangesloten, de registratienummers en AGB-codes. Deze informatie is ook op de website terug te vinden.

Annulering van de therapie

 1. Als u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dan wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Bij niet tijdig annuleren wordt de gemaakte afspraak in rekening gebracht.
 2. Op het moment dat de therapeut ziek is, dan wordt de afspraak verzet naar een andere datum.
 3. Bij langdurige ziekte van de therapeut wordt er in overleg met u naar vervanging gezocht of wordt de therapie in overleg stopgezet.